برگزاری جلسه هماهنگی جشنواره رضوی در ایرانشهر

درخواست حذف این مطلب

اولین جلسه هم شی هشتمین جشنواره رضوی در شهرستان ایرانشهر در محل دفتر تبلیغات ی جنوب شرق با حضور روسای ادارات فرهنگی این شهرستان برگزار شد.

در این جلسه وحید بامری، رییس اداره کتابخانه های عمومی شهرستان ایرانشهر دستورات جلسه و همچنین فلسفه وجودی جشنواره رضوی و سازوکارهای آن را برای شرکت کنندگان در جلسه ارائه کرد.

حجت ال والمسلمین بامری، مسئول نمایندگی ولی فقیه در ولایت شهرستان ایرانشهر با ابراز سندی از این حرکت فرهنگی و آشنایی و شناخت نسل جوان با ابعاد مختلف شخصیت رضا (ع) آمادگی این را برای هرگونه کمک در راستای هر چه بهتر برگزار این جشنواره اعلام کرد.

همچنین احمد ابراهیمی، رئیس آزاد ی شهرستان ایرانشهر قول مساعد داد تا نیز در کنار سایر دستگاههای اجرایی و فرهنگی شهرستان با استفاده از ظرفیتهای انسانی این در هر چه بهتر برگزار این جشنواره یاری رسان این کار فرهنگی و ارزشی باشند.

در ادامه محمدعلی روهینا، معاون آموزش و پرورش و رئیس شورای ی شهر ایرانشهر نیز نکاتی را در مورد اهمیت جشنواره رضوی بیان کرد و برای تبلیغات جشنواره و چاپ بنر قول مساعد داد.

در پایان نمایندگان دستگاههای اجرایی شرکت کننده در جلسه با بیان نقطه نظراتشان قول مساعد در جهت هر چه بهتر برگزار جشنواره را دادند .