بازدید کارشناس فناوری اطلاعات به همراه رابط فناوری شهرستان چابهار از 17 باب کتابخانه جنوب استان

درخواست حذف این مطلب

کارشناس فناوری اطلاعات به همراه رابط فناوری شهرستان چابهار از 17 باب کتابخانه جنوب استان بازدید بعمل آورد:

طی این بازدید که مدت 10 روز بطول انجامید، صوفی کارشناس it و محمدی رابط it شهرستان چابهار از 17 باب کتابخانه های شهرستان های نیکشهر، فنوج، قصر قند، راسک، چابهار و کنارک بازدید بعمل آورده و علاوه بر انجام بروزرسانی های نرم افزاری لازم و رفع عیوب نرم افزاری و سخت افزاری برخی سیستم ها، برچسب های فناوری اطلاعات نیز به تمامی تجهیزات الصاق نمودند.