ثبت نام در «انجمن علمی ارتقای کتابخانه های عمومی ایران»

درخواست حذف این مطلب

دبیرخانه موقت «انجمن علمی ارتقای کتابخانه های عمومی ایران»، در فراخوانی از تمامی ان، دانشوران، کتابداران کتابخانه های عمومی، دانش آموختگان و دانشجویان علم اطلاعات و دانش شناسی(کتابداری و اطلاع رسانی)، روان شناسی، علوم تربیتی، علوم اجتماعی، مدیریت، ی کامپیوتر و فناوری اطلاعات برای عضویت (پیوسته، وابسته، دانشجویی و حقوقی- مؤسساتی) در انجمن علمی ارتقای کتابخانه های عمومی ایران دعوت به عمل آمد.

«انجمن علمی ارتقای کتابخانه های عمومی ایران» با رویکرد میان رشته ای و به منظور گسترش، پیشبرد و توسعه دانش و مهارت در حیطه کتابخانه های عمومی و توسعه دانش بنیان از طریق انجام پژوهش های کاربردی و آموزش های مؤثر، پس از ب مجوز از سوی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری آماده فعالیت علمی در مسیر تحقق اه ملی و ارتقای کتابخانه های عمومی است.

زمان ثبت نام در «انجمن علمی ارتقای کتابخانه های عمومی ایران» از روز چهارشنبه دوازدهم اردیبهشت لغایت شنبه دوازدهم دادماه سالجاری است و پس از آن در تیرماه، با تشکیل مجمع عمومی؛ اعضای هیأت مدیره و بازرسان این انجمن انتخاب خواهند شد.

علاقه مندان برای ب اطلاع بیشتر درباره مؤسسان، ضرورت ها و ظرفیت های تأسیس، اساسنامه، شرایط هریک از گونه های عضویت و ثبت نام می توانند ضمن تماس با دبیرخانه موقت این انجمن به شماره ۸۸۹۲۵۷۹۰ (۰۲۱) به نشانی www.ipla.ir نیز مراجعه کنند.