فاز سوم فرآیندهفته کتاب

درخواست حذف این مطلب

همکاران محترم وکتابداران گرامی

پیرو بخشنامه های قبلی در خصوص آماده سازی اطلاعات و مستندات لازم به منظور انتخاب کتابدار نمونه و با عنایت به برنامه ریزی های اتخاذ شده در فرایند انتخاب کتابدار نمونه سال 1396، به اطلاع می رساند فاز سوم این فرایند که مختص ثبت فعالیت همه کتابداران و مسئولین محترم کتابخانه های عمومی است از روز پنجشنبه مورخ 13 مهرماه، اجرایی می شود. بر این اساس از تاریخ مذکور سامانه انتخاب کتابدار نمونه برای همه همکاران فعال خواهد شد تا نسبت به بارگزاری مستندات فعالیت های خود اقدام نمایند.

لازم به ذکر است در صورتی که کتابدارانی تمایل دارند در این فرایند شرکت کنند ولی اطلاعات پایه کتابخانه قبلا ثبت نشده باشد، بایستی مسئول کتابخانه م م به تکمیل فاز 2 شود.

همچنین به اطلاع می رساند فرایند بررسی مستندات دریافت شده به شرح ذیل می باشد:
 • بررسی مستندات فاز 2، از روز یکشنبه مورخ 16/ 07/ 96، برای روسای ادارات شهرستان ها و کارشناسان امور کتابخانه های استان فعال خواهد شد.
  • ضروری است روسای ادارات نسبت به بررسی مستندات پرونده های دریافتی اقدام نمایند.
 • بررسی مستندات فاز 3 (فعالیت های ثبت شده توسط کتابداران) برای مسئول کتابخانه، در تاریخ مذکور فعال خواهد شد.
  • بعد از تایید مسئول کتابخانه ها، اطلاعات این بخش باید توسط روسای ادارات شهرستان ها، کارشناسان فرهنگی و امور کتابخانه های استان مورد بررسی قرار گیرد.
   • لازم به ذکر است بخش مربوط به فعالیت های ترویجی-فرهنگی، توسط کارشناسان فرهنگی استان مورد بررسی قرار می گیرد.
    مراتب جهت اطلاع و اقدامات لازم جهت اطلاع رسانی شایسته به کتابداران و کلیه همکاران ایفاد می گردد.