بازدید مدیر کل کتابخانه های عمومی استان از فعالیت های زندان مرکزی زاهدان

درخواست حذف این مطلب

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان به همراه رئیس اداره کتابخانه های شهرستان زاهدان و کارشناس امور کتابخانه های استان با حضور در زندان مرکزی زاهدان از فعالیت های این زندان در حوزه های مختلف فرهنگی ، تربیتی ، اشتغال و حرفه آموزی زندانیان بازدید نمود .

اسفندیار زیدآبادی ضمن بازدید از سالن کتابخانه مشارکتی شهید شوشتری زندان زاهدان گفت : فعالیت های ارزنده و قابل تحسینی در حوزه کتاب و کتابخوانی در زندان جاری است که نشانگر توجه خاص و نگاه ویژه مدیران و متولیان زندان به این حوزه می باشد .

وی در ادامه گفت : ارتباط نزدیک و تنگاتنگ مسئولین فرهنگی و کتابخانه زندان با اداره کل کتابخانه های استان این ظرفیت را به وجود آورده تا چه در بحث ترویج فرهنگ کتابخوانی و چه در خصوص فعالیت های جانبی کتابخانه ها همچون نشست های کتابخوان ، کارگاه های آموزشی و … فعالیت های مشترکی در کتابخانه زندان داشته باشیم .

مدیر کل کتابخانه های عمومی استان با اشاره به فعالیت های دارالقرآن زندان بیان داشت : انسان باید به فلسفه خلقت تامل داشته باشد که خداوند چرا جهان هستی را خلق نمود و چرا انسان را خلق نمود و همه این هستی را در اختیار انسان قرارداد آنگاه زندگی خود را در این مسیر قرار دهد و بهترین کتاب برای یافتن این مسیر قرآن است اما برای دست یافتن به ژرفنای فرامین الهی و آیات قرآن مجید نیاز به استفاده از شه مفسرین است از این روی کتب مختلف تفسیر قرآن در کتابخانه قرارداده شده تا مددجویان بتوانند بهره ببرند .