تکمیل اطلاعات کتابخانه ها

درخواست حذف این مطلب

با سلام

نظر به تهیه و بروز رسانی اطلاعات وبلاگ و کانال های تلگرامی و اینستاگرام کتابخانه ها، لذا خواهشمند است ضمن بروز رسانی اطلاعات کتابخانه ها، نسبت به ارسال چند قطعه ع با کیفیت از قسمت های اصلی هر کتابخانه ( مخزن، سالن های مطالعه، بخش مرجع و کودک و ...) اقدام نمایید.

دریافت فایل