baztat  

درخواست حذف این مطلب
بازتاب نشر کتاب الکترونیکی خاطرات یک روح از لحظه قبض جان تا ... بعد از پنج روز از نشر کتاب الکترونیکی خاطرات یک روح از لحظه قبض جان تا رسیدن به منزلگاه ابدی ایمیلهای محبت آمیزی به دستم رسیده که مناسب دانستم در این بخش به نظر شما برسانم. زیرا ممکن است پاسخ هایی به این عزیزان داده ام مورد استفاده شما نیز قرار بگیرد. خانم به نام ش.م.ت با سلام و درود خدا بر آن مدیوم بزرگوار که حامل این الهامات و کشف و شهود بودند و همینطور به شما که اینقدر زیبا آن همه

ادامه مطلب